Biểu mẫu

BIỄU MẪU MÔ TẢ TẢI XUỐNG
Biên bản điều chỉnh hóa đơn Hóa đơn sai sót đã gửi cho khách hàng và đã kê khai thuế GTGT. Tại đây
Biên bản hủy hóa đơn Hóa đơn sai sót đã gửi cho khách hàng nhưng chưa kê khai thuế GTGT. Tại đây
Biên bản thay thế hóa đơn Hóa đơn sai sót mã số thuế, sai thông tin của người mua hàng và giá trị hóa đơn, không phụ thuộc vào đã kê khai hay chưa kê khai nhưng thông thường sử dụng cho trường hợp đã kê khai nhiều hơn. Tại đây
Mẫu số 01 theo NĐ 119

Dành cho những doanh nghiệp nằm ngoài khu vực TP.HCM, Hà Nội (ví dụ: Bến Tre, Sóc Trăng, An Giang, Bình Phước…) thông thường các tỉnh miền tây và các chi cục thuế khu vực này sẽ nộp trực tiếp thông báo lên thuế bản cứng, không nộp online.

Dành cho doanh nghiệp mới thành lập.

Có vốn điều lệ nhỏ.

Tại đây
Công văn xin rút lại thông báo phát hành hóa đơn Sử dụng trong trường hợp khách hàng nộp sai: Là nộp thông báo phát hành nhiều lần (thuế chưa duyệt hồ sơ). Tại đây
Mẫu quyết định riêng Dành cho các Cơ quan cấp cục, cấp chi (ví dụ: Chi cục thế Bình Thạnh, Chi cục thế Bình Dương, …). Tại đây