Hướng dẫn sử dụng

Hóa đơn điện tử dành cho người mới bắt đầu

Hóa đơn điện tử được quy định là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ

Hướng dẫn lập và xuất hóa đơn

Sau khi Cơ quan thuế đã xét duyệt và chấp nhận hồ sơ thông báo phát hành, bạn sẽ truy cập vào trang quản lý hóa đơn và bắt đầu xuất hóa đơn cho đối tác của bạn

Hướng dẫn xử lý hóa đơn

Khi hóa đơn đã xuất xảy ra sai sót và bên nhận hóa đơn đã kê khai thuế thì bạn sẽ thực hiện điều chỉnh hóa đơn

Hướng dẫn ký điện tử trên biên bản hủy/điều chỉnh/thay thế

Lưu ý: Khi ký biên bản thì người bán và người mua phải đồng nhất phương thức ký số hoặc ký tên trên biên bản hủy hóa đơn, biên bản điều chỉnh hóa đơn thì biên bản đó mới có tính hợp lệ. Để thực hiện ký số lên biên bản, bạn vui lòng cắm chữ ký số vào máy trước khi ký. Cách thực hiện ký số như sau:Bước 1: Sau…

Hướng dẫn xem báo cáo trên trang quản lý hóa đơn

Bảng kê Để báo cáo hóa đơn, chứng từ hàng hóa/dịch vụ bán ra (thống kê theo từng mức thuế suất VAT bán ra), bạn sẽ thực hiện như sau: Ngay tại menu trang Quản lý Hóa đơn, trong mục Thống kê, chọn Bảng kê Trong bảng kê hóa đơn, bạn chọn mẫu số và ký hiệu…

Người mua hàng tra cứu hóa đơn điện tử

Khi người mua nhận hóa đơn, có nhiều cách để tra cứu hóa đơn, có 3 cách tra cứu hóa đơn ở MIFI như sau: Quét mã QR code Sử dụng mã tra cứu mà người mua nhận được trong email. Tra cứu bằng file XML Quét mã QR code để tra cứu hóa đơn…

Hướng dẫn sử dụng chức năng công nợ mua vào, công nợ bán ra, hạch toán doanh thu bán hàng

Bước 1: Bạn truy cập vào trang Quản lý dịch vụ Hóa đơn, tham khảo cách truy cập tại đây