Hướng dẫn ký điện tử trên biên bản hủy/điều chỉnh/thay thế

Lưu ý: Khi ký biên bản thì người bán và người mua phải đồng nhất phương thức ký số hoặc ký tên trên biên bản hủy hóa đơn, biên bản điều chỉnh hóa đơn thì biên bản đó mới có tính hợp lệ.

Để thực hiện ký số lên biên bản, bạn vui lòng cắm chữ ký số vào máy trước khi ký.

Cách thực hiện ký số như sau:
Bước 1: Sau khi hủy hóa đơn xong bạn nhấn vào icon Biên bản trong khung Tạo Biên Bản

Hệ thống sẽ hiển thị nôi dung Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn. Bạn nhập các thông tin còn thiếu để hoàn thiện Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn.

Bước 2: Nhấn chọn Save để lưu lại biên bản trên hệ thống Quản lý hóa đơn. 

Hệ thống sẽ hiển thị ra Biên Bản hoàn chỉnh 

  • Nếu thông tin sai, bạn nhấn chọn ô Chỉnh sửa, để quay về trạng thái soạn Biên Bản, sau đó chỉnh sửa lại thông tin.

Bước 3: Nếu muốn thực hiện ký số, bạn nhấn chọn ô Ký Số.

Hệ thống thực hiện ký số lên biên bản 

Để gửi Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn từ hệ thống, chọn Gửi email và nhập email người nhận. 

Nhấn chọn OK 

Hệ thống sẽ tự động chuyển đến chức năng Email thông báo, Bạn theo dõi trang thái email gửi đi đến đối tác 

Biên bản điều chỉnh và thay thế bạn sẽ thực hiện tương tự.

Bạn có thể xem Video hướng dẫn ký biên bản Hủy/điều chỉnh/thay thế dưới đây nhé:


14/04/2021


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.