HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM NEAC SIGNER ĐỂ TẠO MẪU CHỮ KÝ SỐ

Cấu hình

Vào menu Hệ thống ==> Cấu hình

Mẫu chữ ký

Tạo mẫu chữ ký

Bước 1: Trong menu cấu hình, bạn nhấn vào tab Mẫu chữ ký PDF ==> Tạo mẫu mới

Bước 2: Nhập các thông tin: tên mẫu chữ ký (số 1) ==> tùy chọn hiển thị chữ ký (số 2) ==> text hiển thị (số 3) ==> mẫu chữ ký mặc định (số 4)

nhấn Lưu để tạo mới chữ ký.

Sau khi nhấn Lưu bạn sẽ nhận được thông báo Thêm mới mẫu chữ ký thành công ==> OK

Sửa mẫu chữ ký

Bước 1: Chọn mẫu chữ ký cần sửa ==> nhấn vào các chỗ cần chỉnh sửa ==> nhấn Lưu để cập nhật chữ ký

Xóa mẫu chữ ký

Trong bảng cấu hình ==> nhấn chọn xóa mẫu ==> nhấn OK để xóa mẫu

Xem chứng chỉ tin cậy

Để xem chứng chỉ mà phần mềm tin cậy, bạn nhấn vào tab chứng thư số gốc tin cậy ==> nhấn xem

Cập nhật

Chọn hình thức cập nhật tự động cập nhật khi mở chương trình ==> nhấn Lưu

Ký số

Ký số một tài liệu

Mở tệp cần ký số trên menu phần mềm : Hệ thống ==> Mở tệp.


Ký PDF

  • Chọn vị trí ký trên file :
  • Nhấn Ký số sau đó click chuột trái vào tài liệu, giữ và di chuyển để chọn vị trí ký số.

Bạn chọn thông tin chứng thư số, định dạng chữ ký, thông tin đường dẫn lưu tệp đã ký, mẫu chữ ký ….

Sau khi đã chọn các thông tin chữ ký số xong, bạn nhấn Ký số.

Sau khi ký số thành công, bạn sẽ xem được luôn file ký số

Ký tài liệu office.

  • Bạn mở tài liệu Office với các định dạng cho phép : .docx, .xlsx, .pptx
  • Nhấn Ký số để thực hiện ký số tệp tài liệu

Bạn chọn thông tin chữ ký số.

Nhấn Chấp nhận.

Khi đó hệ thống sẽ báo ký số thành công.

Ký số trên tài liệu XML

Bạn chọn mở tệp XML cần ký, nhấn Ký số.

Bạn chọn thông tin chữ ký số, nhấn Chấp nhận để hệ thống tiến hành ký số.

Hệ thống sẽ thông báo Ký số thành công.

Ký số trên nhiều tệp tài liệu

Tại thanh Menu, bạn chọn Ký nhiều tệp.

Chọn định dạng tệp muốn ký: pdf,office, xml.

Ký số nhiều PDF.

Bạn chon định dạng tệp cần ký PDF

Bạn chọn thông tin chữ ký số, chọn các tệp cần ký.

Nhấn Ký số.

Bạn thực hiện nhập mã pin USB để hoàn tất ký số.

Ký số nhiều Office.

Tick chọn biểu tượng Office.

Bạn chọn thông tin chữ ký số, chon tệp cần ký, chọn vùng lưu trữ.

Nhấn Ký số.

Bạn thực hiện nhập mã pin USB để hoàn tất ký số.

Ký số nhiều tệp XML.

Tick chọn biểu tượng XML.

Bạn chọn thông tin chữ ký số, chon tệp cần ký, chọn vùng lưu trữ.

Nhấn Ký số.


Bạn thực hiện nhập mã pin USB để hoàn tất ký số.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-48.png

Kiểm tra chữ ký

Mở tệp cần kiểm tra trên menu phần mềm : Hệ thống –> Mở tệp.

Nhấn Kiểm tra chữ ký để kiểm tra chữ ký trên file.

Lưu ý: Bạn có thể xem được tình trạng chữ ký trên file có hợp lệ hay không và thông tin chứng thư số

  • Khi ký xong file bạn có thể kiểm tra chữ ký ngay tại màn hình này

Tiện ích

Chuyển đổi tài liệu Office sang PDF

Bạn chọn mục Chức năng, chọn Office –> PDF.

Chọn tệp cần chuyển đổi và nhấn Chuyển đổi.

Thuộc tính tệp:

Để xem thông tin chi tiết của tệp, bạn chọn hệ thống ==> mở tệp để xem.

Khi ở màn hình xem file, bạn chọn Chức năng, nhấn mục Thuộc tính tệp.

Khi đó hệ thống sẽ hiển thị bảng thuộc tính tệp bạn đang cần xem.

Hỗ trợ

Cập nhật phần mềm:

Kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nếu có

Khi đó hệ thống sẽ hiển thị phiên bản mới cần cập nhật hoặc sẽ thông báo chưa có phiên bản mới.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!


07/09/2021


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.