Hướng dẫn xem báo cáo trên trang quản lý hóa đơn

Bảng kê

Để báo cáo hóa đơn, chứng từ hàng hóa/dịch vụ bán ra (thống kê theo từng mức thuế suất VAT bán ra), bạn sẽ thực hiện như sau:

  • Ngay tại menu trang Quản lý Hóa đơn, trong mục Thống kê, chọn Bảng kê

Trong bảng kê hóa đơn, bạn chọn mẫu số và ký hiệu hóa đơn, tháng/quý và năm muốn xem, sau đó nhấn Báo cáo nhanh

Khi đó hệ thống sẽ tự xuất ra báo cáo theo kỳ báo cáo mà bạn chọn, bạn có thể tải Excel và in báo cáo để phục vụ cho việc lưu trữ báo cáo.

Bảng kê chi tiết

Mục đích để thống kê chi tiết tình hình sử dụng hóa đơn theo từng kỳ lập báo cáo.

Để xem bảng kê chi tiết, bạn sẽ thực hiện như sau:

  • Ngay tại menu trang Quản lý, trong mục thống kê, chọn bảng kê chi tiết
  • Hệ thống sẽ hiển thị bảng thống kê chi tiết hóa đơn, bạn cần nhập ký hiệu, trạng thái và thời gian sau đó nhấn Báo cáo nhanh

Bạn có thể in báo cáo hoặc xuất file lưu về nội bộ để phục vụ cho việc làm báo cáo của đơn vị. 

Báo cáo hóa đơn xóa bỏ

Mục đích để thống kê số lượng hóa đơn đã hủy trước đó.

Để xem báo cáo hủy, bạn sẽ thực hiện như sau:

  • Ngay tại menu Thống kê, bạn chọn Báo cáo hóa đơn xóa bỏ
  • Chọn mẫu số và ký hiệu, người xóa bỏ, từ ngày đến ngày –> chọn báo cáo nhanh
  • Bạn nhấn chọn lọc báo báo theo ngày phát hành hoặc ngày xóa hóa đơn

Tại đây bạn có thể xuất file excel để lưu trữ.

Báo cáo theo sản phẩm

Mục đích: để thống kê chi tiết từng sản phẩm trên từng số hóa đơn

Để xem báo cáo theo sản phẩm, bạn sẽ thực hiện như sau:

  • Ngay tại menu Thống kê, bạn chọn Báo cáo theo sản phẩm
  • Chọn tháng và Năm cần xem báo cáo theo sản phẩm => Nhấn Báo cáo

Danh sách chi tiết các sản phẩm trên từng hóa đơn hiển thị, bạn có thể bấm “Tải Excel” để phục vụ cho việc làm báo cáo của đơn vị. 

Tình hình sử dụng

Mục đích để thống kê tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý của Doanh nghiệp bạn.

Để thống kê tình hình sử dụng, bạn sẽ thực hiện như sau:

  • Ngay tại menu Thống kê, bạn chọn tình hình sử dụng
  • Chọn Mẫu số, Quý và Năm để báo cáo => Chọn Báo cáo nhanh

Bạn có thể in báo cáo để lưu trữ nội bộ và phục vụ các việc tạo lập báo cáo trong năm tài chính. 

Bạn có thể xem Video hướng dẫn xem báo cáo ở video bên dưới

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Tham khảo thêm về:


17/06/2021


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.